ปฎิทินกิจกรรม

กรกฎาคม 2024
พฤ อา
« ธ.ค.    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์

vision_sapa

“มุ่งเน้นการพัฒนา รักษาประโยชน์ของมหาวิทยาลัย  ใส่ใจธรรมาภิบาล สร้างสรรค์ด้วยการมีส่วนร่วม “

mission_sapa

1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์และข้าราชการ  ในการปฏิบัติ หน้าที่ตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ

2. พิทักษ์รักษาประโยชน์ของมหาวิทยาลัย  cheap omega replica และคณาจารย์และข้าราชการให้สอดคล้องกับสภาพความจริง 

3. สร้างการมีส่วนร่วมของประชาคม  เพื่อรับฟังปัญหา ความต้องการและแสวงหาแนวทาง  ในการพัฒนา

4. ส่งเสริมและสร้างธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัย

5. ให้เสรีภาพทางความคิดกับคณาจารย์และข้าราชการที่ชอบด้วยกฎหมายบนพื้นฐานของหลักการและเหตุผล

6. ให้ข้อเสนอแนะและคำปรึกษาต่ออธิการบดี  หรือสภามหาวิทยาลัย   บนพื้นฐานของความถูกต้อง  ยุติธรรมและเป็นจริง

strategy_sapa

1. กลยุทธ์ด้านบริหารจัดการองค์การ

2. กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์และข้าราชการ

3. กลยุทธ์ด้านพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย omega replica watches และคณาจารย์และข้าราชการ 

 4. กลยุทธ์ด้านจัดกิจกรรมประชาคม

ค้นหา