พิธีเข้ารับตำแหน่งคณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารสุขภาพสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก รศ. สพ.ญ. ดร.เตือนตา ชาญศิลป์ อดีตคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้อำลาตำแหน่ง และให้การต้อนรับ รศ. น.สพ. ดร.วรวุฒิ ฤกษ์อำนวยโชค คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์คนปัจจุบัน ในโอกาสเข้ารับหน้าที่ในวันแรก โดยได้มีการแสดงวิสัยทัศน์ พบปะบุคลากรของคณะ และได้ต้อนรับบุคคลภายนอกที่มาร่วมแสดงความยินดีในโอกาสนี้

พิธีลงนามบันทีกข้อตกลงคณะสัตวแพทย์กับเทศบาลเมืองแสนสุข

พิธีลงนามบันทีกข้อตกลงคณะสัตวแพทย์กับเทศบาลเมืองแสนสุข 6 กรกฎาคม 2559, ที่ทำการเทศบาลเมืองแสนสุข – 14.00 น. – คณาจารย์และบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร ตะวันออก นำโดย รศ. สพ.ญ. ดร.เตือนตา ชาญศิลป์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้เดินทางเข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (Memorandum of Agreement, MOA) กับเทศบาลเมืองแสนสุขซึ่งนำโดยคุณณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศบาลเมืองแสนสุข คุณณรงค์ชัยกล่าวว่าความร่วมมือนี้ จะช่วยพัฒนาและยกระดับการสาธารณสุขของเทศบาลผ่านการทำงานของบุคลากรจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ ในขณะที่ รศ. สพ.ญ. ดร.เดือนตา ได้กล่าวถึงว่าร่วมมือนี้ว่าจะเป็นการสร้างสถานการณ์จริงให้นักศึกษาของคณะได้มีประสบการณ์และทักษะมากยิ่งขึ้นผ่านการบริการวิชาการที่จะเกิดขึ้นตามมา เยี่ยมชมแฟนเพจคณะ เพื่อรับชมภาพทั้งหมด

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสถาบันฯ (จุฬา-บางพระ)

3 พฤษภาคม 2559 กรุงเทพ, ศ.น.สพ.ดร.รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมผู้บริหาร ได้ให้การต้อนรับ รศ. สพ.ญ. ดร.เตือนตา ชาญศิลป์ คณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก คณะอาจารย์ของคณะฯ เพื่อเข้าร่วมลงนามความร่วมมือระหว่างสถาบัน ที่ห้องประชุม 1 สำนักงานคณบดี ตึก 50 ปี คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก นับเป็นสถาบันการศึกษาด้านการสัตวแพทย์ลำดับที่ 8 ของประเทศไทย โดยผ่านการรับรองปริญญาบัตรจากสัตวแพทยสภาเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา

พิธีเปิดโรงพยาบาลสัตว์ มทร. ตะวันออก – 10 มีนาคม 2559

วันที่ 10 มีนาคม 2559 , ศรีราชา – คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (วิทยาเขตบางพระ) จัดพิธีเปิดโรงพยาบาลสัตว์แห่งใหม่อย่างเป็นทางการ โดยพิธีเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ 11.30 น. โดยมี ดร.กิจจา ใจเย็น อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี และมี ศ.ดร.สิน พันธุ์พินิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเป็นผู้กล่าวรายงาน โรงพยาบาลสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ตั้งอยู่ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยฯ ต.บางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เปิดให้บริการเพื่อมีวัตถุประสงค์ให้ 1) เป็นแหล่งการเรียนการสอนแก่นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ 2) เป็นแหล่งให้บริการวิชาการ 3) เป็นแหล่งสนับสนุนการวิจัย 4) ให้คำแนะนำและปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพสัตว์เลี้ยง 5) สร้างรายได้แก่คณะฯและมหาวิทยาลัยฯ อนึ่ง คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร ตะวันออก เริ่มจัดตั้งขึ้นเมื่อ 18 มีนาคม 2551 ผ่านการรับรองปริญญาสัตวแพทยศาสตร์บัญฑิต (สพ.บ.) จากสภาวิชาชีพ (สัตวแพทยสภา)​ เมื่อวันที่ 22 […]

ประกาศเกี่ยวกับกำหนดการและขั้นตอนการสมัครสอบประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ.2559

ข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการสอบประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ (สอบใบประกอบฯ) – กำหนดการ – ขั้นตอนการสมัคร นักศึกษารุ่น 1 สามารถสอบประเมินฯ ครั้งที่ 1 (12 มิถุนายน 2559) ส่วนนักศึกษารุ่น 2 และ 3 คาดว่าน่าจะได้สอบประเมินฯ ในครั้งที่ 2 (15 มกราคม 2560) ครับ คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียด (PDF file)

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร ตะวันออก ได้รับการรับรองปริญญาจากสัตวแพทยสภาแล้ว

จากที่ทางคณะฯ ได้นำเสนอข่าวการเข้าตรวจประเมินแบบตลอดหลักสูตรไปแล้วเมื่อวันที่ 24-26 สิงหาคม 2558 ไปแล้วนั้น (อ่านข่าวเก่าได้ที่นี่) ความคืบหน้าล่าสุดจากการประชุมคณะกรรมการสัตวแพทยสภา ครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา มีมติให้ประกาศรับรองปริญญาสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต (สพ.บ.) ของคณะฯ อย่างเป็นทางการ และได้ประกาศลงเว็บไซต์ของสัตวแพทย์สภาเอง โดยคณะฯ นับเป็นสถาบันการศึกษาทางสัตวแพทยศาสตร์ลำดับที่ 8 ของประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ทางคณะผ่านการรับรองอย่างมีเงื่อนไข 7 ประการดังนี้ 1. สถาบันการศึกษาต้องส่งชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ก่อนสิ้นภาคการศึกษาที่ 1 และส่งเพิ่มเติมได้ก่อนสิ้นภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษานั้น 2. สถาบันการศึกษาส่งผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ระหว่างปีการศึกษาที่ล่วงมาแล้วคือ ส.ค.-ก.ค. ของทุกปี 3. สถาบันการศึกษาส่ง ประมวลรายวิชา (course syllabus) ทุกรายวิชาที่จะสอนในแต่ละภาคการศึกษาก่อนทำการสอน 1 ภาคการศึกษา 4. ให้สถาบันการศึกษารายงานจำนวนสัตว์ป่วยที่เข้ารับบริการในโรงพยาบาลสัตว์เพื่อการเรียนการสอน และจำนวนตัวอย่างโดยหน่วยชันสูตรโรคสัตว์ในปีการศึกษาที่ล่วงมาแล้วคือ ส.ค.-ก.ค. ของทุกปีเพื่อแจ้งให้สัตวแพทยสภาทราบ 5. ให้สถาบันการศึกษาปรับปรุงรายชื่ออาจารย์ […]

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2661 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2661 หลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต (สพ.บ.) จำนวน 12 คน หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ (วท.บ.) จำนวน 40 คน การสมัคร สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองระหว่างวันที่ 11-16 กรกฎาคม 2561 รายละเอียดอื่น ๆ เพิ่มเติมสามารถดูได้จากเอกสารด้านล่าง ดาวน์โหลดรายละเอียดการรับสมัคร

งานอำลาพี่หมอ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก – ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ – สโมสรนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดงานอำลาพี่หมอ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ขึ้น ณ หอประชุมมังคลอุบล ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก โดยในปีนี้เป็นแนวคิด “ชุดไทย”

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านงานวิจัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

วันที่ 14 มิถุนายน 2561 คณะสัตวแพทยศาสตร์ได้จัดให้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัย โดยได้รับเกียรติจาก ศ. สพ.ญ. ดร.อัจริยา ไศละสูต หัวหน้าศูนย์มะเร็งในสัตว์ ในศูนย์นวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนและการบริการด้านสัตว์เลี้ยงคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดร. ภทรพร ยุทธาภรณ์พินิจ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก และ ผศ. สพ.ญ.ยุวดี คงภิรมย์ชื่น รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดประสบการณ์และแนวนโยบายการวิจัยของคณะสัตวแพทยศาสตร์และมหาวิทยาลัย กิจกรรมนี้ได้รับความสนใจจากคณาจารย์และบุคลากรจำนวนมาก

รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 3 (รับตรงร่วมกัน) ปีการศึกษา 2561

วันที่ 11 มิถุนายน 2561 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก หลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต รับตรงร่วมกัน (กสพท.) จำนวน 10 คน รับตรงร่วมกัน (มทร.ตะวันออก) จำนวน 1 คน หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์) รับตรงร่วมกัน (มทร.ตะวันออก) จำนวน 15 คน การดำเนินการสำหรับผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ให้นำหลักฐานต่อไปนี้มาแสดงตัวที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ 43 หมู่ 6 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อเข้ากระบวนการสอบสัมภาษณ์ที่คณะกำหนดในวันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 8.30-12.00 น. ใบหลักฐานการยืนยันสิทธิ์ (clearing house) กับ ทปอ. (print out) จากระบบ TCAS 61 เมื่อยืนยันสิทธิ์ สำเนาหลักฐาน ปพ.1 ฉบับสมบูรณ์, […]

สืบสานพระเพณีสงกรานต์ 2560

18 เมษายน 2560 คณะสัตวแพทยศาสตร์ – คณาจารย์และนักศึกษาร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ด้วยการรดน้ำดำหัวขอพรจากคณาจารย์อาวุโส ณ ห้องประชุมชัยวัฒน์ แต้ไพสิฐพงษ์ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เยี่ยมชมแฟนเพจคณะ เพื่อรับชมภาพทั้งหมด

กิจกรรมการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2559

13 มีนาคม 2560 ตึกคณะสัตวแพทยศาตร์ ห้อง 424 – คณะสัตวแพทยศาตร์ ได้จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ครั้งที่ 1 ขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก รศ. น.สพ. ดร.กัมพล แก้วเกษ จากคณะสัตวแพทยศาตร์ มหาวิทยาลัลมหิดล อ. นพ.อนุเทพ บูรมิ จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ รศ. สพ.ญ. ดร.เตือนตา ชาญศิลป์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาตร์ มทร.ตะวันออก ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดประสบการณ์ในด้านการเรียนการสอนแก่นักศึกษาเพื่อให้มีทักษะ Critical Thinking & Problem Solving โดยกิจกรรมนี้ได้รับความสนใจจากคณาจารย์จำนวนมาก เยี่ยมชมแฟนเพจคณะ เพื่อรับชมภาพทั้งหมด

การฝึกซ้อมพิธีการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558

11-12 มีนาคม 2560 – คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ตะวันออก , ว่าที่บัณฑิตได้ถ่ายรูปหมู่คณะกับคณาจารย์และร่วมกล่าวปฏิญญาด้วยกัน ก่อนจบพิธีการทั้งหมดด้วยบรรยากาศการร่วมแสดงความยินดีจากน้องๆ นักศึกษาปัจจุบัน ที่บริเวณโถงกลางอาคารสุขภาพสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ เยี่ยมชมแฟนเพจคณะ เพื่อรับชมภาพทั้งหมด

สัมมนาสัญจร ครั้งที่ ๓

26 ธันวาคม 2559 – ห้องประชุม ดร.ชัยวัฒน์ แต้ไพสิฐพงษ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก – คณะอนุกรรมการศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐาน สัตวแพทยสภา ประกอบด้วย รศ.น.สพ.ดร.ชัยณรงค์ โลหชิต รศ.สพ.ญ.ดร.วรรณดา สุจริต ผศ.น.สพ.ดร.วุฒิชัย กลมเกลียว และ ผศ.สพ.ญ.ดร.วรา พานิชเกรียงไกร ร่วมเป็นวิทยากรในงาน “สัมมนาสัญจร ครั้งที่ ๓” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่นักศึกษาสาขาสัตวแพทยศาสตร์ ถึงสาเหตุที่ต้องมีการสอบ สอบเรื่องอะไร เตรียมตัวอย่างไร ตลอดจนขั้นตอนการสมัครสอบ โดยในงานได้รับความสนใจจากนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าจำนวนมาก เยี่ยมชมแฟนเพจคณะ เพื่อรับชมภาพทั้งหมด

1 2 3 13
Copyright © 2018. All rights reserved.