ข่าวประกาศจาก Administrator
2018-03-19ท่านใดที่ทำการ Login ได้ให้ให้ทำการเข้าที่ เมนู ข้อมูลส่วนตัวแล้วแก้ไขข้อมูลตามจริง
จากนั้นทางผู้ดูแลระบบจะทำการแอดสิทธิ์การเข้าใช้ให้ตามที่ท่านได้แจ้งไว้ Asia/Bangkok