Untitled Document
   

สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

ชั้น 6 อาคาร สรรพวิชญ์บริการ   

43 ม.6 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี