ปฏิทินการประชุม

ปฏิทินการประชุม ปี 2561

     2557     2558     2559     2560     2561     2562

ID

วัน/เดือน/ปี

หัวข้อการประชุม

รายงานการประชุม

สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

ชั้น 6 อาคาร สรรพวิชญ์บริการ   

43 ม.6 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี