จัดการผลแข่งขัน 
วันที่ เวลา ประเภทกีฬา รอบ สาย การแข่งขัน เพิ่มผลการแข่งขัน
วันที่ เวลา ประเภทกีฬา รอบ สาย การแข่งขัน เพิ่มผลการแข่งขัน