กิจกรรม KM

ต.ค.
19
โครงการอบรมสัมมนาเพื่อการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2559

19 ตุลาคม 2559
โครงการอบรมสัมมนาเพื่อการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2559
กิจกรรมย่อยที่ 2 อภิปรายเพื่อเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดี
วันที่ 29 มิถุนายน 2559
ณ หอประชุมมังคลอุบล อาคารสรรพวิชญ์บริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ตัด หัวข้อ ซ้ายมือ การประชุม เคเอม 9 มทร อออ
ดูกิจกรรม คลิ๊ก...


กิจกรรม ทั้งหมด