Untitled Document Untitled Document

งานประชาสัมพันธ์  กองกลาง

 
แนะนำหน่วยงาน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
แนะนำบุคลากร
ภาระงานประชาสัมพันธ์
นิงคลิปปิ้ง
งานถ่ายภาพ
งานออกแบบ
สถานนีวิทยุราชมงคลตะวันออก
 
   Untitled Document main
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
 โครงการป้องกันและควบคุมพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561
15 มีนาคม 2561  ผู้ประกาศข่าว: งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง

 วันคล้ายวันสถาปนา อุเทนถวาย 84 ปี
29 มกราคม 2561  ผู้ประกาศข่าว: งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง

 การแบ่งกลุ่มสี
23 ธันวาคม 2560  ผู้ประกาศข่าว: งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง

 กำหนดการ กิจกรรมปีใหม่
21 ธันวาคม 2560  ผู้ประกาศข่าว: งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง

 กำหนดการผ้าพระกฐินพระราชทาน
30 ตุลาคม 2560  ผู้ประกาศข่าว: งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง

อ่านทั้งหมด
  ข่าวอบรม/สัมมนา
 ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมโครงการสนับสนุนเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย
29 ธันวาคม 2560  ผู้ประกาศข่าว: งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง

 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนางานวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 1
23 พฤษภาคม 2556  ผู้ประกาศข่าว: งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง

 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม โครงการอบรมสัมมนาเรื่อง การผลิตอาหารและเครื่องดื่มปลอดภัยตามมาตรฐานสากล
20 พฤษภาคม 2556  ผู้ประกาศข่าว: งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง

 สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย ขอเชิญ..ร่วมอบรมเสวนาวิชาการ เรื่องผลกระทบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อธุรกิจปศุสัตว์
25 มกราคม 2556  ผู้ประกาศข่าว: งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง

 ขอเชิญ เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "แนวทางการเข้าร่วมสนองพระราชดำริ (อพ.สธ.)" (รายละเอียดคลิก)
21 พฤศจิกายน 2555  ผู้ประกาศข่าว: งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง

อ่านทั้งหมด
  ข่าวรับสมัครงาน
 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
03 มกราคม 2557  ผู้ประกาศข่าว: งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง

 สนามกอล์ฟ สยามคันทรีคลับ พัทยา โอลด์คอร์ส เปิดรับสมัครพนักงาน
05 พฤศจิกายน 2556  ผู้ประกาศข่าว: งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง

 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วิทยาเขตอุเทนถวาย
25 มิถุนายน 2556  ผู้ประกาศข่าว: งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง

 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ วิทยาเขตอุเทนถวาย
21 พฤษภาคม 2556  ผู้ประกาศข่าว: งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง

อ่านทั้งหมด
  ข่าวประกวดราคา
 สอราคาซื้อโครงการอบรมและฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน จำนวน 1 ชุด
26 มิถุนายน 2556  ผู้ประกาศข่าว: งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง

อ่านทั้งหมด
  ข่าวสารบริการศิษย์เก่า
รับสมัครพนักงานแผนกควบคุมสัตว์พาหะ บริษัท ไทยลีกการเกษตร จำกัด
14 มิถุนายน 2557  ผู้ประกาศข่าว: งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง

รัับสมัครงาน จำนวน 4 อัตรา
06 มิถุนายน 2557  ผู้ประกาศข่าว: งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง

รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าทำงาน บริษัทดับเบิ้ล เอ (1991) จำกัก(มหาชน)
10 มิถุนายน 2557  ผู้ประกาศข่าว: งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง

ประกาศรับสมัครงาน บริษัท แสงชัยมิเตอร์ จำกัด
19 มิถุนายน 2556  ผู้ประกาศข่าว: งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง

ประกาศรับสมัครงาน สถาบีนวิจัยแสงซินโครตรอน
19 มิถุนายน 2556  ผู้ประกาศข่าว: งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง

อ่านทั้งหมด
  ภาพกิจกรรม
รูปทั้งหมด
 

 

 

 

 
     

งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง  

website: http://template.rmutto.ac.th/pr/    Email:pr.rmutto@gmail.com  Tel: 038-358-201

Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.