หน่วยงาน
                                         แบบสอบถาม

สมัครงาน
Easy Slider jQuery Plugin Demo
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview

ขอเชิญนักศึกษาผู้สนใจเข้าร่วมอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและเตรียมสอบ TOEIC สำหรับนักศึกษา
25 มกราคม 2561  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันเทคโนโลยีการบิน

ขอเชิญนักศึกษาผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561
25 มกราคม 2561  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันเทคโนโลยีการบิน

ขอเชิญนักศึกษาผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ ASEAN Youth Representatives Experiencing
10 มกราคม 2561  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันเทคโนโลยีการบิน

การสรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
25 กันยายน 2560  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันเทคโนโลยีการบิน

เปิดโอกาศ ให้บุคาลากรแสดงความคิดเห็น ผู้สมัครเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่องอธิการบดีฯ
19 กันยายน 2560  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันเทคโนโลยีการบิน

อ่านทั้งหมด

อบรมแกนนำนักศึกษารณรงค์ต่อต้านยาเสพติด วันที่ 16..17 กันยายน 2560
19 กันยายน 2560  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันเทคโนโลยีการบิน

ประชุมสัมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ ครั้งที่ 10
24 มกราคม 2560  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันเทคโนโลยีการบิน

เชิญส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (กิจกรรมที่ 2)
21 สิงหาคม 2558  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันเทคโนโลยีการบิน

โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับเส้นทางประกอบอาชีพ
28 มกราคม 2558  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันเทคโนโลยีการบิน

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการตลาดวิสาหกิจชุมชนบ้านนาพุเทศบาลบางพระ
10 มิถุนายน 2556  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันเทคโนโลยีการบิน

อ่านทั้งหมด

กำหนดการณ์ การตัดชุดครุย เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 2560
21 กันยายน 2560  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันเทคโนโลยีการบิน

กำหนดการณ์เข้าซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2559
21 กันยายน 2560  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันเทคโนโลยีการบิน

ขอเชิญนักศึกษา ปี 1 ปี 2 สมัครรับทุนการศึกษา ทุนธนาคารไทยพาณิชย์
14 กันยายน 2560  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันเทคโนโลยีการบิน

ให้นักศึกษาลงทะเบียนระบบสมุดกิจกรรมออนไลน์
02 กุมภาพันธ์ 2560  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันเทคโนโลยีการบิน

ส่งเอกสารขอผ่อนผันการเข้สรับราชการทหารกองประจำการ
19 กันยายน 2559  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันเทคโนโลยีการบิน

แจ้งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านนักศึกษาใหม่ 2559
29 สิงหาคม 2559  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันเทคโนโลยีการบิน

กำหนดการ ตัดชุดครุย สถาบันเทคโนโลยีการบิน
22 มีนาคม 2559  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันเทคโนโลยีการบิน

ประกาศรายชื่อนักศึกษาแจ้งสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557
19 มีนาคม 2558  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันเทคโนโลยีการบิน

กำหนดการพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2555
16 ตุลาคม 2556  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันเทคโนโลยีการบิน

ปฏิทินการการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 และภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556
16 ตุลาคม 2556  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันเทคโนโลยีการบิน

อ่านทั้งหมด

รูปทั้งหมด

     สถาบันเทคโนโลยีการบิน
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ
     เลขที่ 43 ม.6 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
     โทรศัพท์ 0-3835-8201 ถึง 27 ต่อ 8515, 8517, 8518 โทรสาร 0-38-358226