กระทรวงการคลัง เรื่องวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้ (เพิ่มเติม)


กระทรวงการคลัง เรื่องวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้ (เพิ่มเติม)
08 มีนาคม 2560  ผู้ประกาศข่าว: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


กระทรวงการคลัง เรื่องวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้ (เพิ่มเติม)


ดาวน์โหลดประกาศ