การส่งเอกสารขอผ่อนผันการตรวจเลือกรับเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ปีการศึกษา 2559


การส่งเอกสารขอผ่อนผันการตรวจเลือกรับเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ปีการศึกษา 2559
20 กันยายน 2559  ผู้ประกาศข่าว: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


การส่งเอกสารขอผ่อนผันการตรวจเลือกรับเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ปีการศึกษา 2559

 


       นักศึกษา ชาย ที่มีอายุย่างเข้า 21 ปี (20 ปีบริบูรณ์) เกิดปี พ.ศ. 2539 และได้รับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร เพื่อให้การจัดทำเอกสารการผ่อนผัน เป็นไปตามระเบียบข้อปฏิบัติการผ่อนผันการตรวจเลือกรับราชการทหารกองประจำการนนั้น 

  • นักศึกษาสามารถส่งเอกสารของผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการหทารกองประจำการ ภายในเดือนกันยายน - พฤศจิกายน 2559
  • โดยนักศึกษาที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่งเอกสารจำนวน 3 ชุด ส่วนนักศึกษาจังหวัดอื่นๆ ส่งเอกสารจำนวน 2 ชุด รายละเอียดังเอกสารแนบ

 


1