แผนการระบุ SEC ในการลงทะะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/56 สาขาการจัดการ


แผนการระบุ SEC ในการลงทะะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/56 สาขาการจัดการ
21 ตุลาคม 2556  ผู้ประกาศข่าว: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


สาขาการจัดการ แผนการระบุ SEC ในการลงทะะเบียนเรียน
สาขาการจัดการ หลักสูตรเทียบโอน ปี 4
สาขาการจัดการ หลักสูตร 4 ปี ปี 4
สาขาการจัดการ หลักสูตร 4 ปี ปี 3