ข่าว

รับสมัครทำงาน Pat-time
07 มิถุนายน 2560  ผู้ประกาศข่าว: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เอกสารวิชากการแบบรายงานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
23 พฤษภาคม 2560  ผู้ประกาศข่าว: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กระทรวงการคลัง เรื่องวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้ (เพิ่มเติม)
08 มีนาคม 2560  ผู้ประกาศข่าว: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

การส่งเอกสารขอผ่อนผันการตรวจเลือกรับเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ปีการศึกษา 2559
20 กันยายน 2559  ผู้ประกาศข่าว: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

การเตรียมความพร้อมในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
22 มกราคม 2559  ผู้ประกาศข่าว: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

แบบฟอร์มสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
06 มกราคม 2559  ผู้ประกาศข่าว: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขาการจัดการ (เทียบโอน)
13 กรกฎาคม 2558  ผู้ประกาศข่าว: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

การรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
17 เมษายน 2557  ผู้ประกาศข่าว: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

แผนการระบุ SEC ในการลงทะะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/56 สาขาการจัดการ
21 ตุลาคม 2556  ผู้ประกาศข่าว: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รายงานการฝึกงานและทำเล่ม สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
06 กันยายน 2556  ผู้ประกาศข่าว: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประกาศวันไหว้ครู งดการเรียนการสอน
26 มิถุนายน 2556  ผู้ประกาศข่าว: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประกันอุบัติเหตุหมู่นักศึกษา ประจำปี 2556
19 มิถุนายน 2556  ผู้ประกาศข่าว: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มาตรการประหยัดงบประมาณ
18 มิถุนายน 2556  ผู้ประกาศข่าว: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เชิญคณาจารย์คณะมนุษย์ฯเข้าร่วมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาปี 2555
18 มิถุนายน 2556  ผู้ประกาศข่าว: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประกาศกิจกรรมนักศึกษา
06 มิถุนายน 2556  ผู้ประกาศข่าว: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

1 2 Next