Easy Slider jQuery Plugin Demo
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview

ประกาศการสรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติฯ ประจำปี 2561
26 มกราคม 2561  ผู้ประกาศข่าว: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประกาศรับสมัครนิสิตนักศึกษาปริญญาตรี หลายตำแหน่ง
16 มกราคม 2561  ผู้ประกาศข่าว: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และ การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา รอบ 1
11 มกราคม 2561  ผู้ประกาศข่าว: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

TESCO Lotus เปิดรับสมัครงาน
21 ธันวาคม 2560  ผู้ประกาศข่าว: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ข่าวสารงานวิจัย อบรม และส่งผลงานวิชาการ เดือนพฤศจิกายน 2560 รอบ 2
29 พฤศจิกายน 2560  ผู้ประกาศข่าว: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อ่านทั้งหมด

ข่าวสารงานวิจัย อบรม และส่งผลงานวิชาการ เดือนมกราคม 2561
01 กุมภาพันธ์ 2561  ผู้ประกาศข่าว: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ข่าวสารงานวิจัย อบรม และส่งผลงานวิชาการ เดือนธันวาคม 2560
27 ธันวาคม 2560  ผู้ประกาศข่าว: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ข่าวสารงานวิจัย อบรม และส่งผลงานวิชาการ เดือนพฤศจิกายน 2560
17 พฤศจิกายน 2560  ผู้ประกาศข่าว: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี ขอเชิญชวนส่งงานวิจัยเพื่อรับทุนสนับสนุน
13 กรกฎาคม 2560  ผู้ประกาศข่าว: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562
13 กรกฎาคม 2560  ผู้ประกาศข่าว: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อ่านทั้งหมด

รับสมัครทำงาน Pat-time
07 มิถุนายน 2560  ผู้ประกาศข่าว: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เอกสารวิชากการแบบรายงานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
23 พฤษภาคม 2560  ผู้ประกาศข่าว: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กระทรวงการคลัง เรื่องวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้ (เพิ่มเติม)
08 มีนาคม 2560  ผู้ประกาศข่าว: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

การส่งเอกสารขอผ่อนผันการตรวจเลือกรับเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ปีการศึกษา 2559
20 กันยายน 2559  ผู้ประกาศข่าว: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

การเตรียมความพร้อมในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
22 มกราคม 2559  ผู้ประกาศข่าว: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

แบบฟอร์มสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
06 มกราคม 2559  ผู้ประกาศข่าว: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขาการจัดการ (เทียบโอน)
13 กรกฎาคม 2558  ผู้ประกาศข่าว: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

การรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
17 เมษายน 2557  ผู้ประกาศข่าว: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

แผนการระบุ SEC ในการลงทะะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/56 สาขาการจัดการ
21 ตุลาคม 2556  ผู้ประกาศข่าว: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รายงานการฝึกงานและทำเล่ม สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
06 กันยายน 2556  ผู้ประกาศข่าว: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อ่านทั้งหมด

รูปทั้งหมด