เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยนำความรู้สู่สังคม     อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย : บัณฑิตนักปฏิบัติ

image4


อ่านเพิ่มเติม


แนะนำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
วีดีทัศน์แนะนำ มทร.ตะวันออก แบบย่อ


วีดีทัศน์ทั้งหมด

image1 image1 image1 image1 image1 image1 image1 image1

ผลงานบัวที่ได้รับรางวัลในระดับนานาชาติมากกว่า ๒๐ รางวัล จากต้นบัว ๑๑ สายพันธุ์