มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

สถาบันวิจัยและพัฒนา

เที่ยงตรง       ฉับไว          มุ่งวิจัย         สู่สังคม

 


กองทุนวิจัย


ยุทธศาสตร์การพัฒนา


แผนการพัฒนา


คำสั่ง / ระเบียบต่างๆ


หน้าที่และความรับผิดชอบ


ความเชื่อมโยงแผนบริหารฯ


ถ่ายทอดผลงานวิจัยสู่ชุมชน


เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ


ปฏิทินการดำเนินงาน (Gantt Chart) 2554-2556


แผนปฏิบัติ/กลยุทธ์


แผนปฎิบัติราชการ 4 ปี


แผนกลยุทธ์การพัฒนาปี53-56


แผนการปฏิบัติงานประจำปี2557


แผนการปฎิบัติงานประจำปี2556


แผนแม่บทยุทธศาสตร์การวิจัย


ขั้นตอนขอทุนวิจัย

ขั้นตอนการขอรับงบฯประจำปี 2557

รหัส OECD & UNESCO

นโยบายฯ วิจัย/สร้างสรรค์
 

วช. ขอเชิญเข้าร่วมงาน วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2559 ณ ไบเทคบางนา


วช. ขอเชิญเข้าร่วมงาน วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2559 ณ ไบเทคบางนา
22 ธันวาคม 2558  ผู้ประกาศข่าว: ผู้ใช้งานทั่วไป


สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

ขอเชิญเข้าร่วมงาน วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2559  

ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์

ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กทม

โดยได้แบ่งกิจกรรมเป็น 3 ภาค 

1) ภาคนิทรรศการ    ลงทะเบียน  ได้ ณ จุดลงทะเบียน หากประสงค์จะเข้า่รวมเป็นหมู่คณะ (50 คน ขึ้นไป) ส่งแบบตอบรับมายัง วช. ภายในวันที่ 15 มกราคม 2559

2) ภาคเสวนา   ลงทะเบียนสำรองที่นั่งได้ที่เว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัย     ภายในวันที่  11 มกราคม 2559

3) ภาคการอบรม    ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมอบรมฯ ให้ วช. ภายในวันที่ 11 มกราคม 2559

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม www.rrm.nrct.go.th  หรือ  www.inventorday.nrct.go.th

 


 

 

 

ผู้เข้าใช้งาน

Website counter

 

 
 

 

 

คลินิกเทคโนโลยี

          


สัญญาทุน


ข้อมูล SAR

 


บริหารความเสี่ยง


จดทรัพย์สินทางปัญญา


การจัดการความรู้(KM)


สืบค้นข้อมูลงานวิจัย

    ฐานข้อมูลงานวิจัย

    ศูนย์แสดงผลงานวิจัย


   งานบริการวิชาการ

 

 

 

 

:: สถาบันวิจัยและพัฒนา :: โทรศัพท์ 038-358201 ต่อ 8508 - 8510 โทรสาร 038-358142
E-mail: svptawan@hotmail.com , ird2rmutto@gmail.com ,
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก