มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

สถาบันวิจัยและพัฒนา

เที่ยงตรง       ฉับไว          มุ่งวิจัย         สู่สังคม

 


กองทุนวิจัย


ยุทธศาสตร์การพัฒนา


แผนการพัฒนา


คำสั่ง / ระเบียบต่างๆ


หน้าที่และความรับผิดชอบ


ความเชื่อมโยงแผนบริหารฯ


ถ่ายทอดผลงานวิจัยสู่ชุมชน


เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ


ปฏิทินการดำเนินงาน (Gantt Chart) 2554-2556


แผนปฏิบัติ/กลยุทธ์


แผนปฎิบัติราชการ 4 ปี


แผนกลยุทธ์การพัฒนาปี53-56


แผนการปฏิบัติงานประจำปี2557


แผนการปฎิบัติงานประจำปี2556


แผนแม่บทยุทธศาสตร์การวิจัย


ขั้นตอนขอทุนวิจัย

ขั้นตอนการขอรับงบฯประจำปี 2557

รหัส OECD & UNESCO

นโยบายฯ วิจัย/สร้างสรรค์
 

(ทุนวิจัย) สกว. เปิดรับสมัครทุนโครงการ พวอ. ประจำปีงบประมาณ 2559


(ทุนวิจัย) สกว. เปิดรับสมัครทุนโครงการ พวอ. ประจำปีงบประมาณ 2559
12 พฤศจิกายน 2558  ผู้ประกาศข่าว: ผู้ใช้งานทั่วไป


สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

ประกาศรับสมัครทุนวิจัย โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม-พวอ. (RRI)

มีทุน 3 ทุน คือ

    1)  ทุน พวอ. ระดับปริญญาโท (http://rrimsd.trf.or.th/) (หมดเขต 18 ธ.ค. 58)

    2) ทุน พวอ. ระดับปริญญาเอก (http://rriphd.trf.or.th/) (หมดเขต 18 ธ.ค. 58)

    3) ทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม (SuRF) http://rrisurf.trf.or.th/ (หมดเขต 31 ม.ค. 59)

สมัครออนไลน์ ได้ตามเว็บข้างต้น

หรือดูรายละเอียดได้ที่นี้ http://rri.trf.or.th/


 

 

 

ผู้เข้าใช้งาน

Website counter

 

 
 

 

 

คลินิกเทคโนโลยี

          


สัญญาทุน


ข้อมูล SAR

 


บริหารความเสี่ยง


จดทรัพย์สินทางปัญญา


การจัดการความรู้(KM)


สืบค้นข้อมูลงานวิจัย

    ฐานข้อมูลงานวิจัย

    ศูนย์แสดงผลงานวิจัย


   งานบริการวิชาการ

 

 

 

 

:: สถาบันวิจัยและพัฒนา :: โทรศัพท์ 038-358201 ต่อ 8508 - 8510 โทรสาร 038-358142
E-mail: svptawan@hotmail.com , ird2rmutto@gmail.com ,
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก