มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

สถาบันวิจัยและพัฒนา

เที่ยงตรง       ฉับไว          มุ่งวิจัย         สู่สังคม

 


กองทุนวิจัย


ยุทธศาสตร์การพัฒนา


แผนการพัฒนา


คำสั่ง / ระเบียบต่างๆ


หน้าที่และความรับผิดชอบ


ความเชื่อมโยงแผนบริหารฯ


ถ่ายทอดผลงานวิจัยสู่ชุมชน


เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ


ปฏิทินการดำเนินงาน (Gantt Chart) 2554-2556


แผนปฏิบัติ/กลยุทธ์


แผนปฎิบัติราชการ 4 ปี


แผนกลยุทธ์การพัฒนาปี53-56


แผนการปฏิบัติงานประจำปี2557


แผนการปฎิบัติงานประจำปี2556


แผนแม่บทยุทธศาสตร์การวิจัย


ขั้นตอนขอทุนวิจัย

ขั้นตอนการขอรับงบฯประจำปี 2557

รหัส OECD & UNESCO

นโยบายฯ วิจัย/สร้างสรรค์
 

Easy Slider jQuery Plugin Demo

(ทุนวิจัย ป.เอก) สกว. เปิดรับสมัครทุนวิจัย คปก. ต่อยอด ประจำปีงบประมาณ 2559
22 ธันวาคม 2558  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันวิจัยและพัฒนา

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อของบประมาณ (เงินแผ่นดิน) ประจำปี 25561
12 ธันวาคม 2558  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันวิจัยและพัฒนา

ประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง รับรองวารสารสำหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
20 พฤศจิกายน 2558  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันวิจัยและพัฒนา

(ทุนวิจัย) สกว. เปิดรับสมัครทุนโครงการ พวอ. ประจำปีงบประมาณ 2559
12 พฤศจิกายน 2558  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันวิจัยและพัฒนา

(ทุนวิจัย) สกอ. เปิดรับข้อเสนอโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหก
12 พฤศจิกายน 2558  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันวิจัยและพัฒนา

อ่านทั้งหมด

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ มทร. 9 แห่ง ครั้งที่ 9
25 เมษายน 2560  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันวิจัยและพัฒนา

วช. เปิดรับสมัครสมาชิกเว็บไซต์ห้องสมุดงานวิจัยสำหรับสาธารณะ (EXPLORE)
22 ธันวาคม 2558  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันวิจัยและพัฒนา

วช. ขอเชิญเข้าร่วมงาน วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2559 ณ ไบเทคบางนา
22 ธันวาคม 2558  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันวิจัยและพัฒนา

วช. ขอเชิญนักวิจัยร่วมนำเสนอผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2559
22 ธันวาคม 2558  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันวิจัยและพัฒนา

(อบรมวิจัย) คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จะจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการวิจัย 6 หลักสูตร
20 ธันวาคม 2558  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันวิจัยและพัฒนา

อ่านทั้งหมด

ขอเชิญเข้าร่วมส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการ ในงานประชุมสัมมนาวิชาการ มทร.ตะวันออก ครั้งที่ 10
19 กุมภาพันธ์ 2560  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันวิจัยและพัฒนา

มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่)
11 กุมภาพันธ์ 2559  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันวิจัยและพัฒนา

วช. ขอเชิญส่งชื่อเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2559 และ 2560
11 กุมภาพันธ์ 2559  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันวิจัยและพัฒนา

ขอเชิญเข้าร่วมส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการ ในงานประชุมสัมมนาวิชาการ มทร.ตะวันออก ครั้งที่ 9
05 มกราคม 2559  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันวิจัยและพัฒนา

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาฯ เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R) รุ่นที่ 6
09 กรกฎาคม 2558  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันวิจัยและพัฒนา

อ่านทั้งหมด

แจ้งกำหนดการนำเสนอในงานประชุมวิชาการ มทร.ตะวันออก ครั้งที่ 10
04 พฤษภาคม 2560  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันวิจัยและพัฒนา

ประกาศรายชื่อผู้นำเสนอในงานประชุมวิชาการ มทร.ตะวันออก ครั้งที่ 10
21 เมษายน 2560  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันวิจัยและพัฒนา

แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดงานประชุมวิชาการ มทร.ตะวันออก ครั้งที่ 10
21 เมษายน 2560  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันวิจัยและพัฒนา

แจ้งขยายเวลาปิดรับไฟล์บทความฉบับแก้ไขในงานประชุมวิชาการ มทร.ตะวันออก ครั้งที่ 10
21 เมษายน 2560  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันวิจัยและพัฒนา

วารสารวิจัย มทร.ตะวันออก ปี 9 ฉบับที่ 2
29 ธันวาคม 2559  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันวิจัยและพัฒนา

วารสารสังคมศาสตร์ ปี 5 เล่ม 2
04 ตุลาคม 2559  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันวิจัยและพัฒนา

วารสารวิจัย มทร.ตะวันออก ปี 9 ฉบับที่ 1
20 มิถุนายน 2559  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันวิจัยและพัฒนา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารเข้าร่วมนำเสนอบทความในงานประชุมวิชาการ มทร.ตะวันออก ครั้งที่ 9
08 เมษายน 2559  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันวิจัยและพัฒนา

วารสารสังคมศาสตร์ มทร.ตะวันออก ปีที่ 5 เล่ม 1
28 กุมภาพันธ์ 2559  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันวิจัยและพัฒนา

วารสารสังคมศาสตร์ มทร.ตะวันออก ปีที่ 4 ฉบับที่ 2
29 ธันวาคม 2558  ผู้ประกาศข่าว: สถาบันวิจัยและพัฒนา

อ่านทั้งหมด

รูปทั้งหมด

ผู้เข้าใช้งาน

Website counter

 

 
 

 

 

คลินิกเทคโนโลยี

          


สัญญาทุน


ข้อมูล SAR

 


บริหารความเสี่ยง


จดทรัพย์สินทางปัญญา


การจัดการความรู้(KM)


สืบค้นข้อมูลงานวิจัย

    ฐานข้อมูลงานวิจัย

    ศูนย์แสดงผลงานวิจัย


   งานบริการวิชาการ

 

 

 

 

:: สถาบันวิจัยและพัฒนา :: โทรศัพท์ 038-358201 ต่อ 8508 - 8510 โทรสาร 038-358142
E-mail: svptawan@hotmail.com , ird2rmutto@gmail.com ,
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก