ศิษย์เก่าเกษตรบางพระ / วิทยาเขตบางพระ

ข้อมูลส่วนตัว
นาย/นาง/นางสาว : นางสาว

รูปภาพ :

ชื่อ-นามสกุล : หทัยชนก ศรีพุมมา
วัน เดือน ปีเกิด : 4/3/1991
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่ : 42/17 ม. 4 หนองปลาไหล บางละมุง ชลบุรี
โทรศัพท์ : 0916984644
Email : hathaichanok.sripumma@ktb.co.th
การศึกษาในวิทยาลัยเกษตรกรรมบางพระ / วิทยาเขตบางพระ
เข้าศึกษาปี : พ.ศ.2553รุ่น 02
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คณะ สถาบันการบิน
สำเร็จการศึกษา ปี พ.ศ.257
ชื่อหลักสูตรการจัดการการบิน
สาขาวิชา การจัดการการบิน
รับพระราชทานปริญญาบัตร ปี พ.ศ.2557
อาชีพปัจจุบัน : พนักงานรัฐวิสาหกิจ
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า ฝ่าย
สถานที่ทำงานปัจจุบัน : ธนาคารกรุงไทย สาขา พัทยากลาง